Voorwaarts, naar het Congres! De derde bijeenkomst van het Marxistisch Forum

Op 6 december vond de derde bijeenkomst van het Marxistisch Forum plaats en bood kritische leden binnen de SP de ruimte om kort voor het Congres hun mening te uiten over een aantal onderwerpen.
Terwijl het conflict tussen de landelijke SP en de jeugdorganisatie ROOD het meest besproken onderwerp was, hadden de deelnemers ook veel commentaar op de organisatie van het SP-Congres zelf.

 

Derde bijeenkomst – iets om op te reflecteren

Op 6 december 2020 was het weer tijd om samen te discussiëren, gedachten uit te wisselen en verschillende perspectieven en scenario’s te beschouwen. De notulist zal na de bijeenkomst nieuwe spieren in zijn vingers hebben ontwikkeld – er viel namelijk veel te zeggen en de discussie nam soms een ongestructureerde vorm aan. Dat de discussie verschillende kanten opging, was te verwachten.

Het is namelijk een turbulente tijd om een marxist te zijn: conflict tussen de radicaler wordende jeugdorganisatie en de regeringsbereide moederpartij, een feitenrelaas over het Communistisch Platform, en het naderend Congres. De deelnemers van het Marxistisch Forum, het georganiseerde linkerflank binnen de SP, hebben een hoop uitdagingen voor zich.

De “anderhalve-minuut-democratie” – Tactische overwegingen voor het SP Congres

Een congres, waar elke afdeling maar één of twee sprekers ter beschikking mag stellen en een betoog binnen 1,5 minuut gedaan moet worden, is geen goed voorbeeld van een sterke discussiecultuur – daar zijn de deelnemers van Marxistisch Forum het mee eens.

Deelnemer T.F. ziet hierin vooral strategische problemen en beweert dat het op die manier moeilijk is om met een stabiele tactiek voor te gaan – hoe wil je die 90 seconden besteden, en aan welke onderwerpen? Hoe zorg je ervoor dat de democratische wil van de afdeling, die jou als afgevaardigde heeft gestuurd, het beste wordt vertegenwoordigd? En kan een sterk punt überhaupt in zo’n korte tijd gemaakt worden?

De deelnemers constateren dat er verschillende mogelijkheden zijn. Meerdere onderwerpen of moties bespreken maar met minder retorische slagkracht, of zowel inhoudelijk als retorisch focussen op een bepaald onderwerp. Het is vooral afhankelijk van de situatie, en de leden van de afdeling zelf.

Snel wordt duidelijk dat de stemmen en meningen binnen het Marxistisch Forum ook meer dan divers zijn – sommige sprekers willen meer aandacht besteden aan onderwerpen zoals internationale solidariteit en antiracisme, terwijl andere sprekers hun spreektijd aan de heksenjacht en het factierecht willen toewijden.

ROOD in gevaar – splitsen of intern blijven strijden?

De situatie, die zich sinds de ROOD-ALV op 22 november 2020 voor heeft gedaan, blijft spannend. Inmiddels heeft de SP haar financiële en organisatorische steun voor ROOD als haar jongerenorganisatie opgezegd. De leden van ROOD namen dingen in eigen handen, hebben zelfs een nieuwe website met een nieuwe domeinnaam opgezet. De jongeren laten hun strijdbaarheid zien, maar wat is het eindresultaat?

“We moeten de feiten onder de ogen zien. De opschorting is bekrachtigd en ROOD is opgeheven. Er wordt een nieuwe jongeren-structuur door de partij opgericht”, waarschuwt deelnemer B.V.
B.V. bespreekt het reële scenario van een verloren strijd, waarna ROOD helemaal van de SP zal ontkoppelen en zelfstandig verder gaat. Wat betreft de vorm die ROOD zou aannemen na een eventuele splitsing, blijven de deelnemers over het algemeen vaag. Deelnemer B.M. stelt dat een splitsing niet alleen nadelen zou hebben: “Het zou een goede kans zijn voor ROOD om te groeien”.

De dominante toon van deze discussie was echter: blijven en strijden! Meerdere deelnemers benadrukten hoe belangrijk het was dat ROOD binnen de SP actief bleef. “Er is een verschil tussen afsplitsing en verzelfstandiging van ROOD. Die laatste wens was er al bij ROOD. Ik denk dat dat ook nodig is voor een revolutionaire jongerenbeweging, om controle te hebben over de administratie en de centen”, argumenteert G.O.

“Er bestaat geen afdeling [stad] meer zonder ROOD [stad]. Dan bestaat de afdeling simpelweg niet meer. Dat weet het partijbestuur ook wel”, lamenteert deelnemer M.E. om het belang van de verzoeningskoers tussen ROOD en de SP te onderstrepen.

Er wordt bovendien opgeroepen om in gesprek te gaan met “gedesillusioneerde ROOD-leden”. Leden, die langzamerhand de motivatie verliezen, zouden actiever aangesproken en betrokken moeten worden.

Conclusie

In deze bijeenkomst kwamen interessante verschijnselen naar voren. Opmerkelijk is bijvoorbeeld hoe ROOD-jongeren weigeren om dichter bij het scenario van een splitsing te komen. Zij blijven steevast ervan overtuigd dat ROOD bij de SP moet blijven, omdat zij daar de toekomst van de arbeidersbeweging zien.
Het Uitvoerend Comité van het Marxistisch Forum ziet retrospectief bepaalde misstanden met betrekking tot deze bijeenkomst in. De organisatie van de derde bijeenkomst was niet helemaal aangepast aan de vragen, die het karakter van het SP Congres opwierp, bijvoorbeeld het kleine aantal sprekers, de korte spreektijd van 1,5 minuten, et cetera. Dit beschouwt het Uitvoerend Comité echter als waardevolle leermomenten, die naar de volgende bijeenkomst in januari meegenomen kunnen worden.

 

Op 23 januari 2020 hebben jullie weer de kans om te komen discussiëren – dan vindt namelijk de vierde bijeenkomst van het Marxistisch Forum plaats!
Stukken en inbrengen kunnen tot 9 januari 2020 worden ingezonden.