De 5e Bijeenkomst – Over socialistische scholing

Op 6 maart 2021 kwam het Marxistisch Forum voor de vijfde keer bijeen. Nadat de deelnemers van het Marxistisch Forum op de 4e Bijeenkomst het Uitvoerend Comité het mandaat gaven om aan de slag te gaan met het vinden van een potentieel scholingscomité, konden op de vijfde bijeenkomst diverse interessante zaken met betrekking tot socialistische scholing worden besproken.

 

“Heel de Mens” herlezen voor het ideologisch congres

De eerste discussie op de agenda ging om het beginselprogramma van de Socialistische Partij, “Heel de Mens”. “Heel de Mens” is het ideologische fundament van de Socialistische Partij, vastgelegd op het 9e Partijcongres in het jaar 1999.
Deelnemer A.T. stelde voor om het beginselprogramma samen te lezen en te bespreken “als voorbereiding op het ideologisch congres”. Het herlezen van “Heel de Mens” zou volgens A.T. niet alleen nuttig zijn als voorbereiding op het aanstaande congres maar ook voor de dagelijkse politieke discussie.

Een vraag, die A.T. specifiek opwerpt, is of het lezen en bediscussiëren van “Heel de Mens” tijdens gewone MF-bijeenkomsten of aparte MF-evenementen moet gebeuren.

Er ontstaat een discussie over zowel de mogelijke indeling van het discussie-evenement in kwestie als het tijdstip. A.T., de indiener van het voorstel, suggereert dat de zomer hiervoor voldoende ruimte en tijd zou bieden omdat er in die periode weinig andere politieke evenementen plaatsvinden.
Snel merken de MF-deelnemers, na een opmerking van kameraad M.E., dat het nuttig zou zijn om in de eerste discussiebijeenkomst de totstandkoming van “Heel de Mens” te bespreken.
In het eerste gesprek, aldus M.E., kan het Marxistisch Forum gezamenlijk de achtergrond van “Heel de Mens” bespreken, hoe het programma precies vanuit het voormalige SP-beginselprogramma is ontstaan. Ook kunnen bij die eerste informatieve bijeenkomst kameraden worden betrokken die de gesprekken destijds zelf meegemaakt hebben.

Het door middel van de net gebeurde discussie geamendeerde voorstel (twee bijeenkomsten in de zomer rondom “Heel de Mens”, waarvan de eerste als een informatieve bijeenkomst over het ontstaan van het beginselprogramma fungeert) wordt door het Marxistisch Forum met 86% van stemmen voor goedgekeurd.

 

Scholingen van het Marxistisch Forum – ja of nee?

Deelnemers P.H., E.J. en S.M. hebben, naar aanleiding van het mandaat dat de afgelopen bijeenkomst door de deelnemers is gegeven, een scholingsvoorstel geschreven dat een preciezer beeld schetst van waarover het bij MF-scholingen zou moeten gaan en welke onderwerpen in het middelpunt moeten komen te staan.
S.M., die naar eigen zeggen veel scholingservaring heeft, legt vooral de nadruk op het materialisme – de economische en materialistische analyse van moderne politieke uitdagingen, een beschouwing van “hoe de wereld zich na Marx heeft ontwikkeld”. Ook beschrijft S.M. het neoliberalisme als de “politieke kant van het kapitalisme”.

In een apart ingezonden stuk voegt deelnemer N.K. toe dat wij als communisten ook onze mislukkingen goed moeten beschouwen.
N.K. stelt: “Als we ergens willen komen moeten we ons verdiepen hoe neerlagen gebeurden. We willen antwoorden vinden op vragen van vandaag. We moeten niet doen wat neomarxisten uit jaren 70 deden, het is belangrijker om Marx zijn manier te kijken mee te nemen. We moeten juist kritiek uitoefenen op sommige progressieve denkers, die gevangen blijven in een burgerlijk patroon.”

Kameraad F.H. is het eens met de analyse van S.M.
Hij zegt: “Veel herkenbare dingen die jullie hier zeggen. Ook wat S.M. zei over neoliberalisme, dat het de politieke kant is van de liberaal-kapitalistische staat, daar ben ik het ook mee eens. Lijken me zeker zinnige dingen om op in te zetten. Het is aan ons de taak om dat op zo’n manier zodat het aansluit op de belevingswereld van de mensen om die het gaat.”

Na een korte inbreng van O.K., die voorstelt om simpelweg een aantal mensen het mandaat te geven om scholingen op te stellen en te organiseren, wordt er over het finale en bewerkte voorstel gestemd.
Het Marxistisch Forum heeft het voorstel met 91% stemmen voor goedgekeurd en stuurt dus een duidelijk signaal: “Ja” voor MF-scholingen!

 

Afsluiting

Met een paar laatste huishoudelijke mededelingen, zoals het aankomen van een jaarplan binnenkort, rondt de voorzitter de 5e bijeenkomst van het Marxistisch Forum af.

De volgende bijeenkomst staat gepland op 10 april 2021.