Verslag MF6 – Reflectie en een hoe verder?

Op 10 april 2021 kwam het Marxistisch Forum voor de zesde keer bijeen. In navolging van het 5e Marxistisch Forum kwam het Uitvoerend Comité een voorstel voor een jaarplanning, Ook presenteerde het Scholings Comité haar plan voor een module aan marxistische scholingen. Maar voordat we tot de plannen komen is het eerst tijd om te reflecteren op de verkiezingsnederlaag en hoe nu verder.

Wonden likken: wat na de verkiezingen

Sinds de verkiezingsnederlaag op 17 maart, een nederlaag niet alleen voor ons, maar voor heel links. Klinkt weer eens de vraag door vele media. Een linkse samenwerkingspartij? Is dit mogelijk? Is dit wenselijk?
Zo zou het de balans van het politieke debat weer naar de linkerkant kunnen bewegen en daarmee ruimte kunnen creëren voor flank partijen om het onderliggende probleem aan te kunnen kaarten.
Maar ook klonken er zorgen over de positie van Marxisten binnen zo’n fusie partij. Naar de ervaring van een aanwezige die de fusie van GL had meegemaakt, leidde zo’n fusie slechts tot het vervolgens verstoten van te linkse elementen.

Ook wordt er geopperd voor gedeelde fusies, waar eerder een links midde en een links buite partij zouden zijn. Hierdoor zou de linker flank niet verwaterd hoeven te worden om de linker kant te sterken.

Plannen vooruit

Het middagdeel begon, met de presentatie van het jaarplan. Om bezoekers houvast en structuur te bieden kwam het Uitvoerend Comité met het voorstel om Forum bijeenkomsten met een interval van 6 weken.
Hierop riepen een aantal bezoekers op voor hun ingebrachte wijzigingsvoorstel om met minder bijeenkomsten de nu geplande thema’s te behandelen.

In de discussie hierover helder de achterliggende zorgen al snel op. Aan de ene kant is er een vrees dat we bijeenkomsten zullen houden wanneer er niets op de agenda staat. Waar aan de andere kant een vreze is dat het mensen moeilijk zou maken als we op latere momenten extra bijeenkomsten zouden bij moeten plannen. Gedurende dit kwamen de twee voorstellen nader tot elkaar en werden miscommunicaties opgehelderd. In stemming was een krappe meerderheid voor het voorstel om met een interval van 6 weken vooruit te gaan en een significante minderheid die zich uitte voor het wijzigingsvoorstel.

Vervolgens presenteerde het Scholings Comité hun plan voor een module aan marxistische scholingen. Gebruik makend van de structuur van Mandel die in een structuur van 10 hoofdstukken de economische theorie van Marx uitlegt.

Hierop waren enige opmerkingen van deelnemers die hun zorgen uiten over de erg economische instelling van deze kijk op Marxisme en ook hoe om te gaan met de lens waardoor Mandel het marxisme belicht.
Naast Marx als econoom was hij natuurlijk ook philosoof en politiek activist en de gehele bijeenkomst leek dit ook te onderstrepen. Toch is hij ook econoom dus is het scholings comité opdracht gegeven om, de lens van de auteur in acht nemend, vooruit te gaan met het plannen van scholingen uit deze module.

Afsluiting

Met de volgende huishoudelijke mededelingen rondt de voorzitter de 6e bijeenkomst van het Marxistisch Forum af.

De volgende bijeenkomst staat gepland op 29 mei 2021, met als onderwerp de achtergrond discussie van hoe wij als SP tot Heel de Mens gekomen zijn.