Marxistische vleugel levert kandidaten partijbestuur SP

Het Marxistisch Forum, een marxistisch discussieplatform binnen de SP, heeft besloten om deelnemers te kandideren voor het partijbestuur van de SP. Het streven is om een complete lijst te bieden met een gezamenlijk programma: voor een linksere en democratische SP. Ze willen ROOD terug als officiële jongerenorganisatie en de royementen van leden van Communistisch Platform moeten worden teruggedraaid. Tijs Hardam (20), nu voorzitter van SP Rotterdam, is kandidaat-voorzitter en Michel Eggermont (50), Provinciale Statenlid in Utrecht, is de algemeen secretariskandidaat. De verkiezingen vinden plaats in november. Op dit moment worden steunverklaringen voor de kandidaten verzameld.

Het Marxistisch Forum (MF) bestaat sinds september 2020 en is opgezet om de marxistische vleugel binnen de SP te verenigen. De ontwikkelingen binnen de SP van de afgelopen periode – verrechtsing van de politieke koers, het royeren van kritische leden en het op afstand zetten van jongerenorganisatie ROOD – deden het besef groeien dat het tijd is voor een gooi naar het leiderschap van de partij. Daarbij is bewust ten doel gesteld om een complete lijst te leveren. “Wij staan voor een andere koers dan die van de huidige partijtop, dan moeten we die ook proberen te vervangen”, aldus Tijs Hardam, de voorzitterskandidaat namens MF.

De kandidatuur is in de eerste plaats gebaseerd op de pijlers van MF, te weten sociale revolutie, politieke onafhankelijkheid, democratie en internationalisme. Dat eerste houdt in dat de SP weer actief moet streven naar het omverwerpen van de kapitalistische orde. Met politieke onafhankelijk wordt bedoeld dat de SP zich onafhankelijk van de staat en kapitaal moet organiseren, dus ook niet zomaar in een regeringscoalitie zou moeten stappen. Wat betreft democratie begint de strijd voor een democratische samenleving volgens het MF in de eigen partij: het afstoten van ROOD en de royementen van leden van het Communistisch Platform zien zij als ondemocratisch. Ook het internationalisme raakt ondergesneeuwd bij de SP, de focus ligt vooral bij het nationale. Een uitgewerkt programma volgt nog. Ook dit zal moeten worden goedgekeurd door het MF.

Op dit moment zijn de kandidaten bezig met het verzamelen van steunverklaringen voor hun kandidatuur. Een kandidaat heeft namelijk steun nodig van 50 SP-leden of van één afdeling. Het MF heeft besloten om in te zetten op individuele steunverklaringen. “Op deze manier maken we het politieker”, beredeneert kandidaat-algemeen secretaris Michel Eggermont. “Wij zijn geen vertegenwoordigers van een afdeling maar kandideren ons op politieke basis.” Het doel is om 50 steunverklaringen per kandidaat te verzamelen vóór 14 juni. SP-leden die de kandidatuur steunen kunnen kijken op marxistischforum.nl/kandidaten om te zien hoe dit moet

De kandidaten zijn, behalve Hardam en Eggermont, oud-voorzitter van afdeling Nijmegen Nick Wasilopoulos (23), Bram Jumelet (32) uit afdeling Breda, Lotte van der Horst (25) en Tugay Filiz (26) uit afdeling Rotterdam, Janne van den Bosch (25) en Agata Troost (27) uit afdeling Utrecht, Foppe de Haan (37), afdelingsvoorzitter van SP Zeist en Patrick Zoomermeijer (50), fractievoorzitter van SP Zaanstad en voormalig lid van het partijbestuur. Op marxistischforum.nl/kandidaten stellen zij zich allemaal voor.