Kandidatenlijst Marxistisch Forum ingeleverd bij hoofdkantoor SP

Vanmiddag heeft een afvaardiging van de kandidaten van Marxistisch Forum (MF) steunbetuigingen afgeleverd bij de Moed, het hoofdkantoor van de SP in Amersfoort. De kandidaten hebben in minder dan twee weken gemiddeld het dubbele aantal handtekeningen per kandidaat verzameld dan noodzakelijk. Onder meer voorzitterskandidaat Tijs Hardam, en kandidaat algemeen secretaris Michel Eggermont overhandigden vanmiddag de handtekeningen aan het partijbestuur van de Socialistische Partij.

Op 5 juni besloot het MF in zijn zevende bijeenkomst om mee te dingen naar het nieuwe partijbestuur die in november zal worden gekozen door leden van de partij. De linkervleugel van de partij hoopt zo concreet bij te kunnen dragen aan een nieuwe strategie die de partij uit het slop moet trekken na jaren van neergang, op basis van democratie, internationalisme, een onafhankelijke positie van de arbeidersbeweging en een standpunt dat we een eind moeten maken aan het kapitalistisch systeem.

Ook kan op deze manier gewerkt worden aan een oplossing voor het slepende conflict dat is veroorzaakt en geëscaleerd door het huidige dagelijks bestuur, in eerste instantie door zes individuele leden te royeren en nu door de jongerenorganisatie ROOD permanent af te koppelen. Het rapport-Kooiman, dat deze week gepubliceerd werd na een maand te zijn achtergehouden, stelt onomwonden dat de kloof tussen het partijbestuur en ROOD te groot is geworden en stelt voor een nieuwe jongerentak op te zetten zonder democratische structuren. Zo kunnen jongeren dan geen ‘foute’ besluiten meer nemen die het “op grotere afstand zet van de moederpartij”, aldus het Kooimanrapport. De kandidaten van Marxistisch Forum pleiten om ROOD te behouden en te koesteren als belangrijke politieke kweekvijver voor de partij en respecteert haar democratische structuren.

De overhandigde handtekeningen bevatten voor elk van de tien kandidaten veel meer dan de benodigde 50 steunbetuigingen. Om een kandidatuur te ondersteunen zijn 50 ondersteuningsverklaring nodig of de steun van een SP-afdeling. Het MF heeft besloten om in te zetten op individuele steunverklaringen. “Op deze manier maken we het politieker”, stelt kandidaat-algemeensecretaris Michel Eggermont. “Wij zijn geen vertegenwoordigers van een afdeling maar kandideren ons op politieke basis.” De kandidaten gaan tot 1 september verder met het verzamelen van zoveel mogelijk steunverklaringen.