Waarom Tijs Hardam kandidaat staat voor partijvoorzitter

Wie zijn de mensen die zich op de linkse lijst van het Marxistisch Forum verkiesbaar stellen voor het nieuwe partijbestuur die je in november kunt kiezen? We stellen elke kandidaat kort aan je voor aan de hand van hun motivatiebrief. We beginnen met Tijs Hardam, kandidaat-voorzitter.

Beste kandidatencommissie,

De partij is in crisis. Onze jongerenorganisatie is afgestoten, de politieke koers verslapt en communisten worden geroyeerd.

In deze context is het van belang dat er een kandidatuur is tegen de huidige koers. Een kandidaat die de politieke keuzes van het vorige partijbestuur het vuur aan de schenen legt en een nieuwe bestuurscultuur bepleit.

Als voorzitter wil ik toewerken naar een nieuwe SP, gestoeld op democratische en marxistische principes. Waarin onze jongerenorganisatie weer een plek krijgt, communisten welkom zijn en de koers radicaal naar links opschuift. Als partij moeten we weer een gevaar worden voor het kapitalisme en de gevestigde orde, in plaats van aanschuiven bij de regeringsonderhandelingen van de VVD.

Mijn kandidatuur is in deze zin dus ook vooral een politieke kandidatuur. Ik claim niet de ervaring te hebben van het zittende partijbestuur, maar wel de politieke visie om de SP uit het organisatorische en ideologische slop te trekken.

In cijfers

Leeftijd: 20
Woonplaats: Rotterdam
Politieke ervaring: Sinds 2018 bestuurslid bij de SP afdeling Rotterdam, sinds 2020 voorzitter van de afdeling.

Bereikbaar op: 0615491856 en tijs.hardam@gmail.com

We moeten toe naar een SP die factievorming en open bestuurslagen omarmt, zijn systeemkritiek naar voren brengt en stopt met de gematigde nonsens. Geen parlementair geneuzel maar vol in de aanval. De huisbazen, kapitalisten en politieke elite moeten weer sidderen van ons bestaan.

Als voorzitter streef ik ernaar om de SP met een marxistische visie op te bouwen. Hierbij kandideer ik mij op een gezamenlijke lijst en politiek programma, samen met andere kandidaten van het Marxistisch Forum. Ik kijk uit naar de gesprekken met jullie als kandidatencommissie en verwacht een interessante voorzittersstrijd.

Tot onze eerste ontmoeting!

Met kameraadschappelijke groet,

Tijs Hardam