Waarom Michel Eggermont kandidaat staat voor algemeen-secretaris

Wie zijn de mensen die zich op de linkse lijst van het Marxistisch Forum verkiesbaar stellen voor het nieuwe partijbestuur die je in november kunt kiezen? We stellen elke kandidaat kort aan je voor aan de hand van hun motivatiebrief. Vandaag introduceren we Michel Eggermont, kandidaat voor algemeen-secretaris.

Beste leden van de kandidatencommissie,

Het interne regime van de partij is een spiegel voor de maatschappij die we willen bereiken. De socialistische maatschappij die wij wensen te bereiken is door en door democratisch en wars van machtsspelletjes. De partij die de meerderheid van de bevolking weet te winnen voor de socialistische revolutie is zich bovendien bewust van de noodzaak van eenheid, in verscheidenheid, en de specifieke rol van jongeren in het tot stand brengen van deze taak.

Het afgelopen jaar heeft extra benadrukt hoeveel we te verbeteren hebben. Hoe zwaar de erfenis van de partij uit haar stalinistisch verleden drukt op het huidige functioneren van de partij en daarmee op de onmogelijkheid om de arbeidersklasse te leiden naar het socialisme, of indien het onverhoopt toch mocht gebeuren moet gevreesd worden of onze poging van omvorming naar een socialistische maatschappij in dezelfde ramp ontaard als de maatschappijen die we tot eind jaren ‘80 in het Oostblok gekend hebben.

Illustratief hiervoor zijn het misbruik van de statutenregel over lidmaatschap van een andere partij en de breuk die is geforceerd met onze jongerenorganisatie. Expliciete vormen van machtsmisbruik en een totaal onbegrip van de noodzaak van eenheid in verscheidenheid.

Maar er speelt meer… Zoals de al jarenlang voortdurende angstcultuur die onder het personeel heerst. Met mijn jarenlange achtergrond in de vakbeweging wil ik een einde maken aan deze angstcultuur door leidinggevenden hierop aan te spreken en ondergeschikten te beschermen maar boven alles door af te schaffen dat het personeel tot in de kleinste details geacht worden “de partijlijn” te verdedigen.

In cijfers

Leeftijd: 50
Woonplaats: Utrecht
Politieke ervaring: Sinds 1985 lid bij Rebel, later bij de Socialistische Arbeiderspartij; in 1991 tijdens dienstplicht actief bij de VVDM; in 1993 landelijk coördinator bij de scholierenstaking van 100.000 scholieren; sinds 2004 lid van de SP; van 2007 tot 2018 lid van de gemeenteraad voor de SP in Utrecht; sinds 2019 lid van de PS in Utrecht.

Bereikbaar op: 0681082068 en m.e.j.eggermont@gmail.com

Het herstellen van de band met onze jongerenorganisatie is mijn belangrijkste motivatie voor mijn kandidaatstelling. De opbouw van de socialistische partij is simpelweg onmogelijk zonder een jongerenorganisatie. We moeten de emancipatie van onze jongerenorganisatie die het oneens met de partij durft te zijn juist steunen. Het enige dat hiervoor nodig is is het stopzetten van het machtsmisbruik.

Als belangrijk onderdeel van de functie-omschrijving wordt genoemd: “Organiseert het vanuit de partij formuleren [van] fundamentele kritiek op de kapitalistische wereldorde.” Deze taak dient serieus ter hand te worden genomen. Samen met alle partijgenoten wil ik hierbij vooral in discussie gaan over onze strategie met betrekking tot het winnen van een meerderheid van de bevolking voor het socialisme en hoe regeringsvorming daar al dan niet een rol in kan spelen en de noodzaak van een internationalistische oriëntatie ook op partijvraagstukken. Dat is ook een reden waarom ik deelneem aan de bijeenkomsten van Marxistisch Forum in de SP en een organiserende rol hierin speel. Samen met andere deelnemers van Marxistisch Forum zal ik later een uitgebreider platform publiceren op grond waarvan ik me samen met andere deelnemers aan Marxistisch Forum kandideer voor het partijbestuur.

Mijn hele volwassen leven ben ik actief in de arbeiders- en socialistische beweging. Daarin heb ik me vooral gefocust op het organisatorische omdat daar (bijna altijd) het meeste behoefte aan was. Vanuit deze ervaring kandideer ik me als algemeen secretaris, omdat deze rol mij het beste past.

Met solidaire groet,

Michel Eggermont