Waarom Lotte van der Horst kandidaat staat voor algemeen bestuurslid

Wie zijn de mensen die zich op de linkse lijst van het Marxistisch Forum verkiesbaar stellen voor het nieuwe partijbestuur die je in november kunt kiezen? We stellen elke kandidaat kort aan je voor aan de hand van hun motivatiebrief. Vandaag introduceren we Lotte van der Horst, kandidaat voor algemeen bestuurslid.

Beste kandidatencommissie,

Ik ben erg enthousiast om samen met andere marxistische kameraden me verkiesbaar te stellen voor de komende bestuursverkiezing. Ik ben sinds 2015 actief voor zowel de vakbond als de Socialistische Partij. Dat ben ik omdat ik er van overtuigd ben dat wij een sterke arbeidersbeweging nodig hebben, en dat de meest vruchtbare plek om daar in Nederland aan te werken de Socialistische Partij en de FNV is. Al snel liep ik in beide organisaties tegen dichte deuren aan. Zowel binnen de FNV als de SP was een afkeer van discussie en er was weinig vertrouwen in ideeën en beslissingen van leden. Het “kader” was in beide gevallen vaak vooral gemachtigd om erg hard te rennen voor de ideeën van bovenaf. Zoals de SP ook vaak benadrukt, de leden zijn de armen en benen van de partij. Laat het denken maar aan de politieke leiding over.

Ik ben er van overtuigd dat wij het beste werken en het meeste kunnen bereiken als wij onze leden vertrouwen om zelf beslissingen te nemen en ervaring op te doen. Als wij een samenleving in willen richten moeten wij dat doen met vertrouwen, transparantie en zeggenschap en daaruit volgt vanzelfsprekend dat wij dezelfde principes na moeten streven binnen de SP.

Wat mij betreft zijn de 4 pijlers van Marxistisch Forum: “socialisme, politieke onafhankelijkheid, democratie en internationalisme” een uitstekende basis voor mijn kandidatuur. Meer democratie en transparantie betekent ook het tegengaan van micromanagement van afdelingen, kritische leden en commissies. Het betekend vertrouwen in de leden dat zij zelf kunnen kijken wat goed werkt in hun afdeling. Om te organiseren van onderop hoeven wij geen orders te krijgen van bovenaf, maar kunnen wij onszelf daadwerkelijk organiseren en afdelingsoverstijgend overleggen over raakvlakken binnen afdelingen.

In cijfers:

Leeftijd: 25
Woonplaats: Rotterdam
Politieke ervaring: Van 2016 tot en met 2019 actief bij FNV Jong en Young & United, waaronder sinds 2017 vicevoorzitter; 2018-2019 fractieedewerker SP Rotterdam; 2019-2020 bestuur ROOD; sinds september 2020 lid bestuur SP afdeling Rotterdam.

Bereikbaar op: 0634866047 en lottesvanderh@gmail.com

Ik denk dat ik een geschikte kandidaat ben voor het partijbestuur van de SP. De afgelopen 6 jaar heb ik mij op verschillende plekken in de arbeidersbeweging ingezet. Ik ben actief geweest in de vakbeweging, in verschillende SP afdelingen (Utrecht en Rotterdam), bij Niet In Mijn Naam en binnen ROOD. Hierin heb ik altijd laten zien dat ik geen sektarische houding heb ten opzichte van (andere) sociale bewegingen. Samenwerken met sociale bewegingen betekent voor mij dat wij andere bewegingen versterken in plaats van enkel kijken naar wat goed is voor de SP. Wat goed is voor de arbeidersbeweging is uiteindelijk goed voor ons doel, ook als de SP er tijdelijk zelf minder “profijt” van heeft.

Het zijn lastige jaren geweest voor de SP en voor links in het algemeen en het gaan ongetwijfeld lastige jaren worden, maar ik zet graag de strijd voort voor een socialistische, onafhankelijke, democratische en internationalistische SP. Ook geloof ik er in dat de beste oplossing om als links uit het slop te komen, is om de discussie aan te gaan en te durven reflecteren op de huidige staat van zowel links internationaal als de SP.

Met al deze dingen zou ik met steun van de rest van de leden graag in het partijbestuur aan de slag gaan.

Met vriendelijke groet,

Lotte van der Horst