Waarom Janne van den Bosch kandidaat staat voor algemeen bestuurslid

Wie zijn de mensen die zich op de linkse lijst van het Marxistisch Forum verkiesbaar stellen voor het nieuwe partijbestuur die je in november kunt kiezen? We stellen elke kandidaat kort aan je voor aan de hand van hun motivatiebrief. Vandaag introduceren we Janne van den Bosch, kandidaat voor algemeen bestuurslid.

Geachte kandidatencommissie,

Bij dezen wil ik mij kandideren voor de functie van algemeen bestuurslid van het partijbestuur van de SP.

Ik ben sinds ik lid ben van de SP actief voor de partij. Zo begon ik meteen met het opzetten van een ROOD-groep in Nijmegen, waar ik toen contactpersoon van ben geweest, en daarna heb ik een jaar in het landelijke ROOD-bestuur gezeten. Ondertussen werkte ik als bijbaan naast mijn studie en het ROOD-contactpersoonschap/bestuur een tijdje voor de Nijmeegse SP-fractie in de gemeenteraad. Toen ik naar Utrecht verhuisde ben ik daar actief geworden voor de ROOD-groep en de afdeling en schoof ik meteen aan bij het afdelingsbestuur, waar ik nu sinds vorig jaar officieel verkozen deel van uitmaak.

Ik denk dat ik op grond van deze verschillende actieve rollen binnen de partij in verschillende steden, en op landelijk gebied, een goede toevoeging kan zijn voor het partijbestuur.

Ik vind het belangrijk om mezelf te kandideren omdat ik democratie en transparantie voorsta. Het is voor een Socialistische Partij noodzakelijk om de partij op te bouwen op democratische wijze en op transparante wijze. Hoe meer en hoe makkelijker mensen
inspraak hebben, hoe meer stappen we kunnen zetten in het betrekken van mensen buiten de partij. Het is van groot belang om goed te luisteren naar onze leden en al wat zij in te brengen hebben qua ervaring, kennis en enthousiasme.

In cijfers:

Leeftijd: 25
Woonplaats: Utrecht
Politieke ervaring: 2015-2017 Contactpersoon ROOD Nijmegen en bestuurslid SP Nijmegen; 2016-2017 fractiemedewerker SP Nijmegen; 2017-2018 ROOD bestuurslid; 2020-heden bestuurslid SP Utrecht

Op dit moment mist een authentiek marxistisch geluid in de partij, en ik vind dat we dat terug moeten brengen. Alleen op basis van een ideologisch marxistisch programma kan de SP de massapartij worden die het wil en moet zijn.

Ik kandideer me dan ook op grond van deze pijlers:

Socialisme:

Het doel van socialisten is het bewerkstelligen van een sociale revolutie door middel van de politieke machtsovername van de arbeidersklasse voor de gemeenschappelijke macht over de productiemiddelen, om zo een maatschappij te stichten op basis van ‘van ieder naar zijn mogelijkheden, naar ieder zijn behoeften’.

Politieke onafhankelijkheid:

De arbeidersklasse moet zich onafhankelijk van kapitaal en de staat organiseren en haar eigen machtsmiddelen opbouwen. Hier zijn ook sociale bewegingen zoals de vakbeweging, milieubeweging, sociale verenigingen etc. onderdeel van. Socialisten moeten een
anti-sektarische houding hebben tegenover sociale bewegingen, deze opbouwen, en de strijd voeren voor socialistische politiek.

Democratie:

Om gemeenschappelijke heerschappij over de productiemiddelen te bewerkstelligen moet de arbeidersklasse politieke macht hebben. De emancipatie van de arbeidersklasse is het werk van de arbeidersklasse zelf. Dit betekend dat we moeten strijden voor politieke democratie zodat de arbeidersklasse ook daadwerkelijk haar eigen beslissingen kan maken. De SP moet dus ook democratisch georganiseerd zijn omdat dit ons machtsmiddel moet worden dat socialisme kan bewerkstelligen. Dit betekent dat we ons inzetten voor een herintrede van ROOD in de SP, en ons uitspreken tegen politieke royementen.

Internationalisme:

Socialisme is onmogelijk op nationale basis. Daarom streven wij naar verregaande samenwerking van de SP met andere partijen, in het bijzonder binnen Europa, met het doel van het vervangen van kapitalisme met arbeidersmacht en socialisme op Europees en
uiteindelijk mondiaal niveau.

Met vriendelijke groet,

Janne van den Bosch