Verslag 7e bijeenkomst MF

Op 29 mei kwam het Marxistisch Forum bijeen voor haar zevende bijeenkomst. Op de agenda stond prominent het onderwerp om als forum kandidaten aan te leveren voor de komende verkiezingen in november voor een nieuw partijbestuur.

In de inleiding van TF deed hij dit ook namens GO en BH, die alle drie het voorstel hadden geschreven hiervoor in het discussiebulletin. TF ging in op de context: afgelopen jaar is de SP in een grote crisis gestort door het huidige bestuur. De aankomende afstoting van ROOD is hierin exemplarisch. Hierdoor is ook een grotere roep ontstaan in de partij om te gaan voor een andere koers, hiervoor ligt nu een unieke kans. Hierin kan MF een rol spelen, zo betoogde TF, maar daarvoor is wel een gemeenschappelijk platform en programma nodig. Hij stelde voor dat de kandidaten zullen werken aan een voorstel dat besproken zal worden op de achtste bijeenkomst van het forum op 10 juli aanstaande.

TH trapte de discussie af met een voorstelrondje waarom hij zich als kandidaat-voorzitter meldde. Hij is momenteel als zes jaar actief kaderlid in de afdeling Rotterdam en is daar voorzitter en is ook actief binnen ROOD. TH vind dat als we als marxisten de SP serieus nemen als strijdtoneel, daar ook bij hoort dat we ons moeten kandideren voor gekozen posities. ME was de volgende en lichtte ook zijn kandidatuur toe voor de positie van algemeen secretaris. Hij is inmiddels 35 jaar actief in de arbeidersbeweging, waarvan sinds 2003 binnen de SP. Hij heeft veel organisatorisch werk gedaan binnen de afdeling, en was sinds het royement van GO weer (interim) organisatiesecretaris van afdeling Utrecht. Verder benadrukte hij hoe desastreus het verlies van een politieke jongerenorganisatie zou zijn en hoe weinig dat besef in de partij lijkt te zijn ingedaald. De partijtop ziet zichzelf als managers van de SP, alsof het een bedrijf zou zijn. Er valt daarom een boel te winnen op organisatorisch en democratisch vlak en ME vond het dan ook van belang om hier een bredere kritiek op te formulieren.

JR liet een kritische noot horen in het voorstel om ons kandidaat te stellen. Hij stelde dat het hoogmoed was om te denken dat we de hele partij vertegenwoordigen. Om die reden vond hij het ongewenst om een hele lijst aan kandidaten neer te zetten. Hij liet hierbij zelfs het woord ‘coup’ vallen. Ook vond JR het niet netjes om dat marxisten ROOD claimen als marxistisch orgaan, dit zou de reputatie van MF en ROOD beschadigen.

BJ reageerde hier als eerste op en vond het goed om hier inderdaad een discussie op te voeren. Hij vond juist dat we als oppositie moeten streven naar een volledige lijst. Daarmee is niet gezegd dat iedereen ook wordt gekozen. Daarvoor zullen we een meerderheid moeten winnen in de campagne. Ook LH vond het goed dat deze discussie nu werd gevoerd en was het er ook mee eens dat we een hele lijst moeten neerzetten, want daarmee laten we juist zien dat MF best wat in haar mars heeft. In de partij zingt best wat kritiek rond dat MF niet meer dan een ‘praatclubje’ zou zijn, hoewel alle aanwezigen kaderleden zijn. Je individueel kandidaat stellen werkt niet, want in je eentje ben je ook maar geïsoleerd. Ook wist LH van niemand in het huidige partijbestuur waarvoor ze staan en wat ze willen met de partij. Een publieke campagne met een open politiek programma is transparanter en eerlijker naar alle leden.

JR kwam hierop terug in de discussie en vond marxisten in de SP een cruciaal onderdeel van de partij, maar wel een minderheid. Dat we ons op een gemeenschappelijke lijst kandideren is goed, want we moeten worden gehoord in het partijbestuur, maar we moeten we onze plek kennen, we verdienen een minderheidspositie, aldus JR.

AT was akkoord met BJ en LH. Hoewel het uiteraard geen ‘coup’ is, zal het waarschijnlijk wel zo worden geframed. Verder was AT het eens dat de partij nu dominant sociaaldemocratisch is, maar dat moeten we durven veranderen. We kandideren ons omdat we een meerderheid willen winnen voor onze ideeën, en dan moeten we de partijleden daarvoor wel de kans geven. BM zou vrede hebben met een minderheidspositie, zoals JR deze voorstelde, zou de SP een daadwerkelijk democratische partij zijn. Helaas zijn er vele ondemocratische hobbels die we moeten overwinnen in de partij, juist daarom is een grote groep nodig. Verder vond BM het bijzaak of we daadwerkelijk een positie winnen. Het gaat juist om het vergaren van steun voor onze politiek, daarvoor moeten we de discussie aangaan in brede lagen van de partij.

GO sloot zich aan bij BJ dat een lijst indienen natuurlijk niet betekent dat iedereen wordt gekozen. Verder vond hij de pijlers van de MF kandidaten niet erg radicaal, ze sluiten juist goed aan bij de kernwaarden om wat het betekent een socialist te zijn. ME kwam terug in de discussie en vond ook dat een beperkte lijst met kandidaten, oftewel je ‘verstoppen’, je kansen om iets te bereiken een stuk kleiner maken.

EL gaf aan dat je begint met principes, of deze worden geaccepteerd is een tweede. De partij zoals deze er nu voorstaat heeft geen visie, waardoor alles verwaterd. We doen acties en voor de rest is alles vaag. EL vond het daarom goed om de volgende keer een concreet programma te bespreken. GS reageerde op het idee dat we met een volledige lijst een meerderheid in het partijbestuur zouden halen in dat dit het geval zal zijn, aangezien 60% van de leden van het partijbestuur bestaat uit regiovertegenwoordigers. De regiovertegenwoordigers zijn bewust tot apolitieke positie gemaakt en daarmee een rem op al te drastische veranderingen.

TF kwam nog terug in de discussie en erkende dat we nu inderdaad geen meerderheid zijn. Maar we moeten als marxisten niet aan staartpolitiek doen en de meute maar volgen, we moeten helder zijn in waarvoor we staan en daarvoor een meerderheid in de partij winnen. Het frame van ‘coup’ vond TF ook onzin en gaf daarbij als voorbeeld dat de SP ook 50 kandidaten heeft voor de Tweede Kamerverkiezingen, hoewel iedereen ook weet dat we geen 50 zetels gaan halen. De verdere uitwerking van het programma komt aan de orde op de volgende bijeenkomst van MF.

BV sloot uiteindelijk aan bij de kritiek van JR en vond dat het erom gaat of je gehoor gaat krijgen bij de twijfelaars. BV was daarom voor een kortere lijst zoals JR dat voor had gesteld. ME schatte juist in dat veel leden het juist zullen waarderen als we met een hele lijst komen. BM vulde dit aan in dat we de partij grondig willen veranderen en dit doe je niet met bijvoorbeeld twee kandidaten. BM had zelf in het ROOD bestuur gezeten en werd ondanks zijn harde werk niet serieus genomen of zelfs genegeerd, iets wat zwaar demotiveerde.

JR vond dit drogredenen. We zijn marxisten, we willen de partij veranderen, maar dit hoeft niet vandaag of morgen. JR vond een fractioneel programma een verbetering ten opzichte van de status quo. Geen coup, maar wel een revolutie.

EJ sloot zich aan bij de meerderheid die zich af begon te tekenen dat we onze steun testen juist door ons kandidaat te stellen, wat net zo goed opgaat voor parlementaire verkiezingen bijvoorbeeld. We moeten in beide gevallen testen hoe ons programma valt. Verder vroeg EJ zich vooral ook af hoe de procedure tot kandidaatstelling er nu precies uit zag. ME zou dit hebben uitgezocht, maar is hiertoe niet gekomen. Wel pleitte ME ervoor om alle steun te verzamelen per lid in plaats van per afdeling. Daarmee is ook duidelijk dat dit niet slechts uit ‘dissidente’ afdelingen komt. GS gaf aan dat de deadline meestal op een zondag verloopt, maar eerder is beter. Daarnaast moesten de handtekeningen in het verleden per brief worden gedaan, en individueel per kandidaat. Verder was het vooral ook erg onduidelijk hoe het kiessysteem nu zou werken. ME stelde voor uit te gaan van het slechtst denkbare scenario en inderdaad alles fysiek te verzamelen en zelf af te leveren bij de Moed.

Hierna volgde de stemming of we als MF deel zouden nemen met de lijst kandidaten die voorlag op de politieke pijlers van het forum. 95% stemde hierin in, 5% stemde tegen.

Na de middagpauze volgde de inhoudelijke discussie over de geschiedenis van het SP partijprogramma, ingeleid door BV. Deze inleiding en discussie zal nog apart verschijnen op de site.