Waarom Tugay Filiz kandidaat staat voor algemeen bestuurslid

Wie zijn de mensen die zich op de linkse lijst van het Marxistisch Forum verkiesbaar stellen voor het nieuwe partijbestuur die je in november kunt kiezen? We stellen elke kandidaat kort aan je voor aan de hand van hun motivatiebrief. Vandaag introduceren we Tugay Filiz, kandidaat voor algemeen bestuurslid.

Beste kandidatencommissie,

Via deze brief wil ik mij kandideren als algemeen bestuurslid voor het partijbestuur van de SP. Ik stel mij kandidaat omdat ik zie dat het slecht gaat met de SP, met lede ogen heb ik de afgelopen periode aangezien hoe wij een steeds kleinere en meer in zichzelf gekeerde partij zijn geworden. Een partij waar het partijbestuur drukker was met andersdenkenden de partij uitwerken dan met het opbouwen van onze partij. Als onderdeel van het partijbestuur kan ik een positieve bijdrage leveren om deze situatie te veranderen. Waarom dit zo is zal ik uitleggen in deze brief.

Begin 2017 ben ik lid geworden van de SP. Destijds werd ik lid vanuit het idee dat ik mijn radicaal linkse ideeën niet enkel voor mijzelf moest houden of enkel erover te discussiëren op het internet, maar dat ik er ook concreet mee aan de slag wilde gaan. Dit deed ik in eerste instantie door actief te worden bij ROOD, na een paar landelijke bijeenkomsten bezocht te hebben werd ik actief bij de dichtstbijzijnde ROOD-groep van Vlaardingen waar ik toen woonde, namelijk die in Rotterdam. Hierna werd ik erg snel erg actief in ROOD en de SP zelf, ik richtte een ROOD-groep in Vlaardingen en werd ik bestuurslid in Vlaardingen. Sinds eind 2020 ben ik verhuisd naar Rotterdam en hier erg actief geworden in de afdeling.

In cijfers:

Leeftijd: 26
Woonplaats: Rotterdam
Politieke ervaring: Bestuurslid SP afdeling Vlaardingen 2017-2020, Contactpersoon ROOD Vlaardingen 2017-2018.

Bereikbaar op: 0615312028 en tu.filiz.1994@gmail.com

In het begin voelde het zeker bij ROOD als in een warm bad terecht komen. Maar steeds vaker liep ik tegen een gebrek aan transparantie, openheid en democratie in onze partij aan. Uitingen van onze afdeling in de partijraad die werden uitgemeten in de media werden niet voorbesproken in het afdelingsbestuur waar ik zelf in zat. Als ik dit bespreekbaar wilde maken dan werd dit weggewuifd en was dit niet mogelijk. Keer op keer als ik iets bespreekbaar wilde maken in ROOD of de SP stuitte ik op dezelfde muren. Tegelijkertijd stelde (delen van) de partij zich schandalig op tegen alles wat de status quo dreigde te verstoren, denk hierbij aan dingen als de Groep en Arno van der Veen zijn kandidering als ROOD-voorzitter. De repressie van het Communistisch Platform en zelfs geheel ROOD nu is hier de laatste en meest extreme uiting van die ik heb meegemaakt.

Dit moet anders. De SP bevindt zich nu op een doodlopende weg waarin de partij zich enkel versmalt. Als algemeen bestuurslid wil ik mij inzetten voor het breed democratischer en meer open maken van onze partij. Er moet ruimte zijn voor verschillende georganiseerde meningen, dit doen mensen omdat zij de SP willen verbeteren, niet om de SP te schaden. Alleen door een open uitwisseling van ideeën kan de partij uit de huidige crisis komen. Bestuursnotulen moeten inzichtelijk zijn voor de leden, de politieke royementen moeten worden teruggedraaid en ROOD moet weer de jongerenorganisatie van de SP worden, met de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Kortom het is tijd dat de partijtop de leden en de afdelingen gaat vertrouwen in plaats van wantrouwen.

De afgelopen paar jaar zijn de politieke uitingen van de SP steeds meer naar rechts opgeschoven en/of milder geworden. Dit is het tegenovergestelde van wat er met onze politieke lijn zou moeten gebeuren. Als SP hebben wij enkel bestaansrecht als antikapitalistisch linkse partij, die een daadwerkelijk systeemkritisch alternatief biedt op de PvdA en GroenLinks, dit gebeurt nu niet voldoende. Onze partij zou zich moeten herbronnen op een politiek gebaseerd op het marxisme, naar mijn idee. Wat ik nog veel frustrerender vind dat de verrechtsing is de gebrekkige invloed van de leden hierin. Het stemproces op het laatste proces zorgde voor een oneerlijk en groot voordeel voor de programmacommissie om al hun meningen door te drukken, resulterende in dat er geen enkel tegenvoorstel is aangenomen en 1/5de van de leden tegen het gehele programma stemde. Dit moet en kan anders. Alleen door daadwerkelijke ruimte te geven voor alle meningen in de partij, kunnen wij vervolgens samen ook de besluiten gaan uitvoeren.

Ik wil alle hierboven genoemde problemen gaan oplossen en verbeteren samen met de andere kandidaten van de Marxistisch Forum lijst. Om deze problemen aan te pakken is er een geheel nieuw partijbestuur nodig, het alleen willen oplossen van dit soort problemen is onmogelijk. Ik die in het partijbestuur komt is niet de oplossing die onze partij zal redden van de huidige doodlopende weg, maar wel een onderdeel van die oplossing. Het is aan de leden in november om te beslissen of zij het hiermee eens zijn.

Met kameraadschappelijk groet,

Tugay Filiz