MF-kandidatenlijst statement tegen de Heksenjacht

Op 25 september was de partijraad van de Socialistische Partij. Hier is per meerderheid een besluit genomen om ROOD en Marxistisch Forum (MF) aan te wijzen als politieke partij. Dit betekent dat alle SP-leden die ook lid zijn van ROOD of sympathisant zijn van MF zullen moeten worden geroyeerd. Hiermee wordt een volgende stap gezet in de escalatie die al eerder vorig jaar begon met het royeren van 6 partijleden en het afstoten van ROOD. 

De nacht voor de partijraad werd er een voorstel ingediend door de afdeling Weert. Het betrof een motie die voorstelde om ROOD en MF tot partij te bestempelen. Op de partijraad zelf bleken de stemmen verdeeld. Afdelingen die het voorstel steunden wilden voor eens en voor altijd afrekenen met de oppositie in de partij, die zogenaamd “pestgedrag” zou vertonen.

In werkelijkheid betekent dit aangenomen voorstel dat het voor de SP nu mogelijk wordt om leden van ROOD en betrokkenen bij MF te royeren op basis van dubbel partijlidmaatschap. Naast dat wij principieel tegen een verbod op dubbellidmaatschap zijn, is het aangenomen voorstel overduidelijk een aanval op kritische leden binnen de partij.

De aankomende royementen kunnen niet los gezien worden van de aankomende bestuursverkiezingen. In de plaats van de leden van de SP de keuze voor te leggen hoe zij de toekomst van de partij voor zich zien, wordt deze keuze weggenomen door de kandidaten en eventuele sympathisanten vooraf te royeren. Dit kan niet anders worden gezien dan regelrechte sabotage en ondermijning van de democratische structuren van de SP.

Het hebben van een programma, om een inhoudelijke discussie over de toekomst van de partij te hebben en om verantwoordelijk aangehouden te worden door de SP-leden bij een eventuele verkiezing wordt nu aangehaald als ‘dubbele loyaliteiten.’ Hoe een programma van SP-leden, voor SP-leden, waarin zij uiteenzetten hoe zij de toekomst van de SP voor zich zien een uiting is van disloyaliteit is onduidelijk. Het is vooral een meningsverschil met de zittende partijleiding. De discussie hierover gaat deze partijleiding uit de weg door de oppositie nu preventief weg te ruimen.

Ook wordt er gesteld dat de MF-kandidaten de beginselen van de SP niet zouden onderschrijven. Dit is niet waar, wij onderschrijven deze beginselen juist door actief alternatieven voor het kapitalisme aan te dragen en de strijd te voeren hiervoor. De partijleiding zelf verloochent onze beginselen: “Het gesprek en de samenwerking aangaan met iedereen die wil en durft te denken over een betere wereld,” is daar immers nog steeds onderdeel van.

Het MF is een ledeninitiatief om meer discussie tussen marxistische leden van de SP te bevorderen. Dit initiatief is al van het begin af aan toegankelijk voor alle leden van de SP. Doen alsof dit discussieforum een politieke partij is of überhaupt leden heeft is dan ook kolder. Dat vanuit dit discussieforum een groep SP-leden besluiten om samen verkiesbaar te zijn in de SP maakt dit geen politieke partij of een ledenorganisatie. De voormalige jongerenorganisatie van de partij, ROOD, bestempelen als politieke partij kan ook niet anders uitgelegd worden dan een bureaucratische truc om kritische leden uit de partij te werken. De eigen interne jongerenorganisatie zelf afsnijden van de partij, om deze zelfde organisatie vervolgens te beschuldigen van een externe organisatie zijn is natuurlijk onzin.

Vorig jaar werden er al 6 royementen op kritische leden uitgevoerd, later werd de jongerenorganisatie al ROOD afgestoten wegens communistische sympathieën. Het besluit om deze heksenjacht door te zetten en nu te gaan beginnen met massale royementen is een besluit uit angst om de discussie aan te gaan met het snelgroeiende ROOD en de kandidatenlijst van het MF.

Als de kandidaten voor het partijbestuur namens het Marxistisch Forum roepen wij iedereen dan ook op om zich te verzetten tegen deze gang van zaken.

Kandidaat partijvoorzitter Tijs Hardam:

“Dit besluit tot een massale zuivering is een sabotage van de aankomende partijbestuursverkiezingen en daarmee een ondermijning van de stem van de leden. Door het saboteren van de verkiezingen en met het versterken van de angstcultuur is een open partijdemocratie onmogelijk. Wij zullen dan ook ons best doen om onze kandidaturen zo goed en lang mogelijk door te zetten.”

Je kunt hier het voorstel lezen dat is ingediend op de partijraad:

Heb je vragen over wat dit voor jou betekent stuur dan een mail naar uitvoerendcomite@marxistischforum.nl, of wil je je aansluiten bij de beweging tegen de heksenjacht, stuur een e-mail naar contact@sptegendeheksenjacht.nl of vul hier het contactformulier in.