Verslag 8e bijeenkomst van Marxistisch Forum

Verslag MF8

Op 10 juli 2021 kwam het Marxistisch Forum voor de 8e keer digitaal bijeen. Dit keer stonden een discussie over politieke strategie, het programma van de lijst van het Marxistisch Forum (bestuursverkiezingen) en een kort stuk over ROOD op de agenda. Kameraden van alle soorten organisaties leverden hun bijdrage over het programma van MF wat voor een vruchtbare discussie zorgde. […]

Verslag 7e bijeenkomst MF

Op 29 mei kwam het Marxistisch Forum bijeen voor haar zevende bijeenkomst. Op de agenda stond prominent het onderwerp om als forum kandidaten aan te leveren voor de komende verkiezingen in november voor een nieuw partijbestuur. […]